Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-06-2016 na 19. posiedzeniu Senatu

Za: 46 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 2 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
54 21:02:40 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

55 21:06:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-6, 12-17, 19, 22, 25, 26, 28, 30, 32-44, 46-58, 61, 64, 66, 71, 72, 75-81, 83-86, 89, 93, 95...

56 21:06:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 120

57 21:07:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 122

58 21:08:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

59 21:08:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

60 21:09:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

61 21:09:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

62 21:10:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

63 21:10:34 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

64 21:10:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

65 21:11:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

66 21:11:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 45, 74

67 21:12:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 59, 135

68 21:13:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 62, 114, 116, 136

69 21:14:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 65

70 21:14:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 67

71 21:14:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 69

72 21:15:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 73

73 21:15:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 87

74 21:16:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 88

75 21:16:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 91

76 21:16:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 92

77 21:17:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 103

78 21:17:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 106

79 21:18:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 117

80 21:18:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 119

81 21:19:18 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 121

82 21:19:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 124

83 21:20:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 129

84 21:20:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

85 21:21:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

86 21:22:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

87 21:23:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

88 21:23:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

89 21:24:37 za Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

90 21:26:29 przeciw Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

91 21:27:22 wstrzymał się Ustawa o efektywności energetycznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

92 21:28:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Wniosek o odrzucenie ustawy

93 21:29:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

94 21:31:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

95 21:34:58 za Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Wniosek o odrzucenie ustawy

96 21:35:34 za Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Poprawka 1

97 21:36:01 za Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Poprawka 2

98 21:36:27 za Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Poprawka 3

99 21:36:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

100 21:37:36 przeciw Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

101 21:38:40 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

102 21:41:02 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Poprawka 1

103 21:41:41 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Poprawka 2

104 21:42:39 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

105 21:44:03 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku

Wniosek o przyjęcie projektu

106 21:44:46 wstrzymał się Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek