Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-05-2016 na 18. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 21
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 13:02:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

3 13:02:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

4 13:02:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

5 13:03:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

6 13:03:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

7 13:04:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 13:12:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

9 13:12:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Poprawka 1

10 13:13:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Poprawka 2

11 13:13:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Poprawka 3

12 13:13:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

13 13:14:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 13:15:40 nie głosował Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 13:16:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 13:18:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

17 13:18:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

18 13:19:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

19 13:19:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

20 13:19:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

21 13:20:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

22 13:20:58 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu