Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-03-2016 na 13. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
61 13:08:13 przeciw Wniosek formalny

62 16:31:24 nie głosował Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek