Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-03-2016 na 13. posiedzeniu Senatu

Za: 55 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 13:52:46 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

4 13:55:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 13:58:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

6 13:58:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 13:59:40 za Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 14:02:21 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

9 14:02:58 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

10 14:03:31 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

11 14:03:57 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

12 14:04:31 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

13 14:05:09 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

14 14:05:37 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

15 14:06:09 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

16 14:06:44 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

17 14:07:14 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

18 14:07:40 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

19 14:08:02 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

20 14:08:27 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

21 14:09:03 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

22 14:09:25 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

23 14:09:47 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

24 14:10:15 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

25 14:10:41 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

26 14:11:19 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

27 14:11:44 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

28 14:12:16 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

29 14:12:40 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

30 14:13:02 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

31 14:13:32 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

32 14:13:54 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

33 14:14:14 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

34 14:14:35 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

35 14:15:01 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

36 14:15:23 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

37 14:15:49 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30

38 14:16:12 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

39 14:16:35 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32

40 14:17:01 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33

41 14:17:22 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 34

42 14:17:49 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35

43 14:18:12 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

44 14:18:34 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 37

45 14:18:57 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 38

46 14:19:27 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 39

47 14:19:54 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40

48 14:20:19 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 41

49 14:20:45 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

50 14:21:37 za Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 14:23:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 14:26:25 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Poprawka

53 14:27:20 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Przyjęcie projektu

54 14:28:54 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wniosek o przyjęcie projektu

55 14:30:22 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie projektu

56 14:31:27 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu

Wniosek o przyjęcie projektu

57 14:32:24 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 14:33:17 wstrzymał się Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 14:34:31 za Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 14:35:51 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Wniosek o przyjęcie projektu