Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Strona główna SenatorowieKazimierz Kleina

Głosowania w dniu 12-02-2016 na 10. posiedzeniu Senatu

Za: 1 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 21:45:47 za Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 21:48:10 wstrzymał się Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito