Narzędzia:

Głosowania w dniu 30-01-2016 na 9. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
9 15:00:47 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

10 15:04:32 przeciw Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 15:05:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 15:08:30 za Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Poprawka 1, 6

13 15:08:50 za Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Poprawka 2

14 15:09:11 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Poprawka 3

15 15:09:37 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Poprawka 4

16 15:09:59 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Poprawka 5

17 15:10:27 za Drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

18 15:13:17 za Ustawa - Prawo o prokuraturze

Wniosek o odrzucenie ustawy

19 15:13:46 przeciw Ustawa - Prawo o prokuraturze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 15:14:50 za Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze

Wniosek o odrzucenie ustawy

21 15:15:11 przeciw Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 15:15:57 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek