Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-01-2016 na 9. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 13:22:28 za Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

4 13:22:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 20:23:58 przeciw Wniosek formalny
6 00:39:57 za Wniosek formalny
7 01:00:31 za Wniosek formalny
8 02:09:47 za Wniosek formalny