Narzędzia:

Głosowania w dniu 31-12-2015 na 7. posiedzeniu Senatu

Za: 28 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
7 08:08:03 przeciw Wniosek formalny
8 08:31:52 nie głosował Wniosek formalny

9 12:27:58 za Wniosek formalny

10 16:34:37 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

11 16:35:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 16:36:59 przeciw Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 16:37:39 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 1

14 16:38:06 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 2

15 16:38:42 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 3

16 16:39:13 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 4

17 16:39:41 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 5

18 16:39:54 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 6

19 16:40:11 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 7

20 16:40:34 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 8

21 16:41:02 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 10

22 16:41:28 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 11

23 16:41:57 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 12

24 16:42:24 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 13, 27

25 16:42:53 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 14

26 16:43:21 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 15

27 16:43:48 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 16

28 16:44:12 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 17

29 16:44:39 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 18

30 16:45:11 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 19

31 16:45:32 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 20

32 16:45:49 przeciw Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 21

33 16:46:19 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 22

34 16:46:39 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 23

35 16:46:59 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 24

36 16:47:17 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 25

37 16:47:32 za Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Poprawka 26

38 16:47:58 przeciw Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

39 16:50:27 za Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

40 16:50:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 16:52:11 za Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o odrzucenie ustawy

42 16:52:35 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek