Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-11-2015 na 2. posiedzeniu Senatu

Za: 14 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
21 09:05:57 za Zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 16)

Wniosek o podjęcie uchwały

22 09:06:53 za Zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 17)

Wniosek o podjęcie uchwały

23 09:09:42 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 1

24 09:10:05 za Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 2

25 09:10:57 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 3

26 09:11:17 za Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 4

27 09:11:40 za Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 5

28 09:12:20 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 6

29 09:12:55 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 9

30 09:13:19 za Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 10

31 09:13:42 za Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 11

32 09:14:04 za Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Poprawka 12

33 09:14:27 za Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

34 09:17:58 za Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Poprawka 1

35 09:18:25 za Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Poprawka 2

36 09:18:47 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Poprawka 4

37 09:19:13 za Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

38 09:20:07 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Wniosek o przyjęcie projektu

39 09:42:40 za Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Wniosek o odrzucenie ustawy

40 09:43:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek