Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Strona główna SenatorowieStanisław Karczewski

Głosowania w dniu 13-03-2020 na 7. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 16 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 10:15:54 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

5 16:53:56 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

6 16:57:28 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Wniosek o odrzucenie ustawy

7 17:00:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 10

8 17:01:19 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

9 17:01:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

10 17:02:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

11 17:03:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

12 17:03:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

13 17:03:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

14 17:04:21 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

15 17:04:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

16 17:05:21 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

17 17:05:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

18 17:06:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

19 17:06:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 17:07:58 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Wniosek o odrzucenie ustawy

21 17:09:05 za Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu

22 17:15:19 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

23 17:15:46 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

24 17:16:31 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito