Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-01-2015 na 69. posiedzeniu Senatu

Za: 10 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 2 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:08:43 nie głosował Wniosek formalny

2 09:10:36 nie głosował Wniosek formalny

3 17:11:35 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości nr 1

4 17:12:00 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości nr 2

5 17:12:16 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 17:12:39 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

7 17:13:02 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

8 17:13:28 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

9 17:13:43 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

10 17:14:07 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

11 17:14:33 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości nr 3

12 17:14:58 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

13 17:15:26 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości nr 4

14 17:15:47 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami