Narzędzia:

Głosowania w dniu 31-07-2019 na 83. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 14
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:13:35 nie głosował Wniosek formalny
2 10:16:31 nie głosował Wniosek formalny
3 10:24:47 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan

Wniosek o podjęcie uchwały

4 17:24:38 nie głosował Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 1

5 17:25:04 nie głosował Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 2

6 17:25:59 nie głosował Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 3, 7, 13, 15, 18, 20, 23, 26

7 17:26:59 nie głosował Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 25

8 17:28:35 nie głosował Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 11

9 17:29:01 nie głosował Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 17:30:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 17:30:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Poprawka 1

12 17:31:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Poprawka 2

13 17:31:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Poprawka 3

14 17:32:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami