Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-07-2018 na 64. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 8
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:34:43 nie głosował Wniosek formalny

2 15:40:42 nie głosował Wniosek formalny

3 15:43:12 nie głosował Wniosek formalny

4 20:34:30 nie głosował Wniosek formalny

5 22:50:54 nie głosował Wniosek formalny

6 01:38:05 nie głosował Wniosek formalny
7 01:39:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

8 01:39:33 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek