Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-06-2018 na 62. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 5
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:14:53 za Wniosek formalny

2 11:21:56 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

3 14:04:47 przeciw Wniosek formalny

4 14:06:45 za Wniosek formalny

5 15:51:18 nie głosował Wniosek formalny

6 15:53:30 nie głosował Wniosek formalny

7 15:54:31 przeciw Wniosek formalny

8 15:55:53 za Wniosek formalny

9 16:38:55 nie głosował Wniosek formalny

10 17:06:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wniosek o odrzucenie ustawy

11 17:07:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek