Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-04-2016 na 14. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 41
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 12:27:25 nie głosował Zmiany w składzie komisji senackich.

Wniosek o podjęcie uchwały

2 12:28:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 12:29:05 nie głosował Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Poprawka 1

4 12:29:26 nie głosował Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Poprawka 2

5 12:29:43 nie głosował Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Poprawka 3

6 12:30:04 nie głosował Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Poprawka 4

7 12:30:25 nie głosował Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Poprawka 5

8 12:30:40 nie głosował Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Poprawka 6

9 12:30:55 nie głosował Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Poprawka 7

10 12:31:15 nie głosował Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Poprawka 8

11 12:31:38 nie głosował Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

12 12:32:28 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 12:33:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 12:34:16 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej.

Wniosek o przyjęcie projektu

15 12:35:19 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich

Wniosek o przyjęcie projektu

16 12:36:53 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 1

17 12:37:10 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 2

18 12:37:26 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 3

19 12:37:44 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 4, 10

20 12:37:59 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 5

21 12:38:18 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 6

22 12:38:33 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 7

23 12:38:47 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 8

24 12:39:06 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 9

25 12:39:24 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 11

26 12:39:54 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Poprawka 12-15

27 12:40:16 nie głosował Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 12:41:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 1

29 12:41:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 2

30 12:42:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 3

31 12:42:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 4

32 12:42:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 5

33 12:43:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 6

34 12:43:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 7

35 12:43:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 8

36 12:43:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 9

37 12:44:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 10

38 12:44:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 11

39 12:44:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

40 13:07:29 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Poprawka

41 13:07:49 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Przyjęcie projektu wraz z poprawką