Narzędzia:

Głosowania w dniu 10-03-2016 na 12. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 12
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:07:54 nie głosował Wniosek formalny
2 11:55:45 nie głosował Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

3 11:59:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 12:00:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Poprawka 1

5 12:00:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Poprawka 2

6 12:01:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

7 12:10:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 1

8 12:10:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 2

9 12:11:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka 3

10 12:12:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 12:13:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 12:14:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek