Narzędzia:

Głosowania w dniu 23-12-2015 na 6. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 22
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:52:52 nie głosował Wniosek formalny
2 00:30:35 nie głosował Wniosek formalny
3 03:34:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 03:34:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 03:35:45 nie głosował Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 03:36:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 03:37:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 03:37:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 03:39:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Poprawka

10 03:39:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

11 03:40:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 1

12 03:40:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 2

13 03:40:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 3

14 03:41:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 4

15 03:41:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 03:42:17 nie głosował Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 03:42:53 nie głosował Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 03:43:31 nie głosował Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 03:45:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

20 03:45:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 03:47:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Wniosek o odrzucenie ustawy

22 03:47:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek