Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-11-2015 na 2. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 20
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 14:05:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

2 14:06:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 11, 12

3 14:06:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

4 14:07:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

5 14:07:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 9

6 14:08:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

7 14:08:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

8 14:09:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

9 14:09:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

10 14:09:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

11 14:10:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

12 14:10:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

13 14:10:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

14 14:11:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

15 14:11:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

16 14:12:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

17 14:12:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

18 14:13:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 22:03:43 nie głosował Wniosek formalny

20 00:24:40 nie głosował Wniosek formalny