Narzędzia:

Głosowania w dniu 14-03-2012 na 7. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 9
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 16:43:16 nieobecny Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

2 16:52:16 nieobecny Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 16:55:26 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

4 16:56:32 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 16:58:22 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

6 17:01:17 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 1, 3

7 17:01:43 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

8 17:02:10 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

9 17:02:50 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami