Narzędzia:

Głosowania w dniu 01-02-2012 na 5. posiedzeniu Senatu

Za: 3 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:57:52 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Wniosek o przyjęcie projektu

2 11:19:21 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza.

Wniosek o przyjęcie projektu

3 17:59:20 przeciw Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 18:00:54 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 18:03:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek