Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-04-2013 na 31. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 15
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 09:04:46 nieobecny Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

5 09:06:37 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 1

6 09:07:19 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 3, 5

7 09:07:50 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 6

8 09:08:23 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 8

9 09:09:12 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 9

10 09:09:35 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 11

11 09:09:57 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

12 09:11:05 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie projektu

13 09:14:01 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1, 2

14 09:14:39 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

15 09:17:35 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 1

16 09:17:56 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 2

17 09:18:17 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 3

18 09:18:52 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami