Narzędzia:

Głosowania w dniu 25-07-2012 na 16. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 5
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 17:17:40 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Poprawka 1

2 17:18:18 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Poprawka 2

3 17:18:47 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Poprawka 3

4 17:19:14 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Poprawka 4

5 17:19:53 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami