Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-06-2015 na 76. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 170
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 13:43:18 nie głosował Wniosek formalny

4 19:04:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 30, 31

5 19:04:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

6 19:05:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

7 19:05:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

8 19:06:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

9 19:06:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

10 19:07:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

11 19:07:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

12 19:07:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

13 19:07:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

14 19:08:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

15 19:08:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

16 19:08:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

17 19:09:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

18 19:09:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

19 19:10:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

20 19:10:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

21 19:10:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

22 19:11:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

23 19:11:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

24 19:11:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

25 19:12:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

26 19:12:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

27 19:12:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

28 19:13:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

29 19:13:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

30 19:13:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

31 19:13:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

32 19:14:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32

33 19:14:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33

34 19:14:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 34

35 19:15:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35

36 19:15:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

37 19:15:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 37

38 19:15:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

39 19:16:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 19:17:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 19:19:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

42 19:19:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 8

43 19:20:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 9

44 19:20:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 6, 11

45 19:21:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

46 19:21:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

47 19:22:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

48 19:22:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

49 19:22:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

50 19:23:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

51 19:23:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

52 19:23:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

53 19:24:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 19

54 19:24:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

55 19:24:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

56 19:28:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 1, 11, 44

57 19:28:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 2

58 19:29:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 3, 46

59 19:30:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 6, 7

60 19:30:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 8

61 19:30:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 9

62 19:31:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 10

63 19:32:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 12

64 19:32:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 13

65 19:33:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 14, 48

66 19:33:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 15

67 19:34:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 16

68 19:34:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 17

69 19:34:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 18

70 19:35:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 19

71 19:35:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 20

72 19:36:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 21, 43

73 19:36:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 22

74 19:37:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 23

75 19:37:33 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 24

76 19:37:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 25

77 19:38:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 26

78 19:38:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 27

79 19:38:54 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 28

80 19:39:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 29

81 19:39:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 30

82 19:39:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 31

83 19:40:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 32

84 19:40:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 33

85 19:41:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 34

86 19:41:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 35

87 19:42:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 36

88 19:42:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 37

89 19:43:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 38

90 19:43:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 40, 49

91 19:44:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 41

92 19:44:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 42

93 19:45:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

94 19:48:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

95 19:49:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

96 19:50:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

97 19:51:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

98 19:53:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Poprawka 1, 3, 9, 10, 12, 15, 16

99 19:53:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Poprawka 2, 5-7

100 19:54:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Poprawka 4

101 19:54:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Poprawka 8

102 19:55:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Poprawka 11

103 19:55:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Poprawka 13

104 19:55:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Poprawka 14

105 19:56:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

106 19:57:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

107 19:57:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

108 19:58:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Poprawka 1

109 19:59:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Poprawka 2

110 19:59:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

111 20:01:11 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wniosek o przyjęcie projektu

112 20:02:17 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o przyjęcie projektu

113 20:05:16 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy

Poprawka 1, 2, 3

114 20:05:51 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

115 20:11:50 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 1

116 20:12:15 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 2

117 20:12:38 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 3

118 20:13:07 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 4

119 20:13:42 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 5

120 20:14:02 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 6

121 20:14:27 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 7, 32

122 20:14:54 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 8

123 20:15:22 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 9

124 20:15:45 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 12

125 20:16:02 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 13

126 20:16:20 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 14

127 20:16:55 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 15, 80

128 20:18:10 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 18, 21, 25, 26, 81

129 20:18:45 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 28

130 20:19:08 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 29

131 20:19:33 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 30, 33

132 20:20:02 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 31

133 20:20:30 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 34, 45, 59

134 20:21:11 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 35, 61

135 20:21:32 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 36

136 20:22:02 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 37

137 20:22:25 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 38

138 20:22:46 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 39

139 20:23:13 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 40

140 20:23:50 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 41

141 20:24:18 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 42

142 20:24:34 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 43

143 20:25:06 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 44, 76

144 20:25:43 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 46

145 20:26:10 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 47

146 20:26:34 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 49

147 20:26:57 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 50

148 20:27:12 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 51

149 20:27:41 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 52

150 20:28:00 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 53

151 20:28:42 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 54

152 20:29:02 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 55

153 20:29:23 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 56

154 20:29:52 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 57

155 20:30:41 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 58, 72

156 20:31:15 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 60, 62

157 20:31:46 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 63

158 20:32:08 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 64

159 20:32:36 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 65

160 20:33:07 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 66

161 20:33:36 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 67

162 20:34:04 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 68

163 20:34:28 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 69

164 20:34:49 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 70

165 20:35:10 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 71

166 20:35:35 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 73

167 20:36:01 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 74

168 20:36:21 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 75

169 20:36:50 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 79

170 20:37:55 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 83

171 20:38:22 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 84

172 20:38:56 nie głosował Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami