Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-07-2017 na 45. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 58
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
69 11:07:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

70 11:08:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 1, 2, 4, 16, 18-24, 39

71 11:09:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 6, 25, 37,

72 11:10:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 7

73 11:10:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 9, 10

74 11:11:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 11, 13, 14, 15, 17, 38

75 11:11:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 12

76 11:12:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 26

77 11:13:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 27

78 11:13:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 28

79 11:14:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 29

80 11:15:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 30

81 11:15:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 31

82 11:16:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 32

83 11:16:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 33

84 11:16:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 34

85 11:17:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 35

86 11:17:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 40

87 11:18:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 41

88 11:18:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 42

89 11:18:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

90 11:19:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

91 11:21:04 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

Wniosek o przyjęcie projektu

92 11:22:19 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

93 12:05:46 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

Poprawka

94 12:06:15 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

95 12:52:15 nie głosował Wniosek formalny
96 19:21:47 nie głosował Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Poprawka

97 19:22:23 nie głosował Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Wniosek o przyjęcie projektu

98 19:32:30 nie głosował Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Poprawka

99 19:32:59 nie głosował Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Wniosek o przyjęcie projektu

100 19:36:00 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 1, 12

101 19:36:39 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 2, 11

102 19:36:56 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 3

103 19:37:18 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 4

104 19:37:59 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 5, 6

105 19:38:30 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 7

106 19:39:02 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 8, 27

107 19:39:36 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 9

108 19:39:58 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 13

109 19:40:32 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 14-17

110 19:41:02 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 18

111 19:41:41 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 19

112 19:42:12 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 20

113 19:42:30 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 21

114 19:42:55 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 22

115 19:43:30 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 23

116 19:43:52 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 24

117 19:44:09 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 25

118 19:44:33 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 26

119 19:45:28 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 29

120 19:46:33 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 30

121 19:46:55 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 31

122 19:47:18 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 32

123 19:47:43 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 33

124 19:48:11 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 34

125 19:48:30 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 35

126 19:49:02 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami