Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-11-2016 na 31. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 11
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
13 12:54:25 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 1

14 12:54:41 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 2

15 12:54:58 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 3

16 12:55:15 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 4

17 12:55:32 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 5

18 12:55:48 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 6

19 12:56:02 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 7

20 12:56:20 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 8

21 12:56:39 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 9

22 12:57:00 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Poprawka 10

23 12:57:27 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami