Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-05-2015 na 74. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 19
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 09:05:42 nie głosował Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Poprawka 1-7, 9-136, 138-163, 165-221, 223-267

4 09:06:17 nie głosował Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Poprawka 8, 164

5 09:07:31 nie głosował Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Poprawka 137

6 09:08:03 nie głosował Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Poprawka 222

7 09:08:38 nie głosował Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

8 09:09:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka

9 09:09:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

10 09:10:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 09:11:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

12 09:12:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 09:13:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 09:14:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 09:16:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 09:16:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

17 09:16:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-5

18 09:17:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 09:17:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 09:18:45 nie głosował Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 09:19:41 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek