Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-03-2014 na 50. posiedzeniu Senatu

Za: 20 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:03:25 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 09:04:10 za Ustawa o funduszu sołeckim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 09:04:47 za Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 09:07:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3

5 09:07:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

6 09:08:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

7 09:08:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

8 09:09:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

9 09:09:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 09:10:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 09:11:12 za Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Poprawka

12 09:11:39 za Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

13 09:12:39 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 09:13:45 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 09:16:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

16 09:16:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

17 09:16:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

18 09:17:18 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

19 09:17:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

20 09:18:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

21 09:19:39 za Drugie czytanie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Wniosek o odrzucenie projektu

22 09:21:00 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu