Narzędzia:

Głosowania w dniu 10-01-2014 na 47. posiedzeniu Senatu

Za: 29 Przeciw: 82 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 13:37:54 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 1

2 13:38:21 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 2

3 13:38:50 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 3

4 13:39:16 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 4

5 13:39:54 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 5

6 13:40:17 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 6

7 13:41:06 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 7

8 13:41:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 8

9 13:42:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 9

10 13:42:34 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 10

11 13:43:09 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 11

12 13:43:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 12

13 13:44:10 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 13

14 13:44:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 14

15 13:45:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 15

16 13:45:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 16

17 13:46:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 17

18 13:46:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 18

19 13:47:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 19

20 13:47:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 20

21 13:47:45 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 21

22 13:48:09 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 22

23 13:48:33 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 23

24 13:49:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 24

25 13:49:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 25

26 13:49:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 26

27 13:50:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 27

28 13:50:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 28

29 13:50:58 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 29

30 13:51:26 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 30

31 13:51:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 31

32 13:52:18 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 32

33 13:52:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 33

34 13:53:25 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 34

35 13:53:47 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 35

36 13:54:11 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 36

37 13:54:43 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 37

38 13:55:08 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 38

39 13:56:02 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 39

40 13:56:44 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 40

41 13:57:14 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 41

42 13:57:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 42

43 13:58:10 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 43

44 13:58:35 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 44

45 13:59:05 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 45

46 13:59:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 46

47 14:00:10 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 47

48 14:00:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 48

49 14:01:05 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 49

50 14:01:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 50

51 14:02:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 51

52 14:02:35 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 52

53 14:03:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 53

54 14:03:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 54

55 14:04:06 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 55

56 14:04:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 56

57 14:04:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 57

58 14:05:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 58

59 14:06:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 59

60 14:06:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 60

61 14:06:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 61

62 14:07:22 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 62

63 14:07:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 63

64 14:08:08 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 64

65 14:08:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 65

66 14:09:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 66

67 14:09:40 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 67

68 14:10:14 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 68

69 14:10:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 69

70 14:11:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 70

71 14:11:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 71

72 14:12:19 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 72

73 14:12:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 73

74 14:13:20 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 74

75 14:14:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 75

76 14:14:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 76

77 14:15:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 77

78 14:15:46 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 78

79 14:16:14 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 79

80 14:16:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 80

81 14:17:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 81

82 14:17:41 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 82

83 14:18:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 83

84 14:18:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 84

85 14:19:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 85

86 14:19:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 86

87 14:19:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 87

88 14:20:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 88

89 14:21:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 89

90 14:21:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 90

91 14:22:22 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 91

92 14:22:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 92

93 14:23:26 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 93

94 14:23:57 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 94

95 14:24:46 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 95

96 14:25:18 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 96

97 14:25:41 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Poprawka 97

98 14:26:11 za Ustawa budżetowa na rok 2014

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

99 14:27:11 za Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

100 14:28:04 za Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

101 14:29:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Poprawka 1

102 14:29:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Poprawka 2

103 14:29:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

104 14:30:40 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

105 14:30:59 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4

106 14:31:15 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

107 14:31:31 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

108 14:32:09 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

109 14:34:41 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Wniosek o odrzucenie ustawy

110 14:35:50 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

111 14:36:56 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

112 14:38:19 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Wniosek o odrzucenie projektu