Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-12-2013 na 46. posiedzeniu Senatu

Za: 29 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:11:17 za Wniosek formalny

2 11:54:37 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

3 16:18:03 za Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Poprawka 1

4 16:18:20 za Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Poprawka 2

5 16:18:42 przeciw Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Poprawka 3

6 16:19:08 za Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Poprawka 4

7 16:19:25 za Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Poprawka 5

8 16:19:47 przeciw Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Poprawka 6

9 16:20:28 za Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

10 16:22:04 przeciw Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

11 16:22:51 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce

Wniosek o przyjęcie projektu

12 16:23:32 za Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 16:25:33 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

14 16:25:53 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

15 16:26:09 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

16 16:26:34 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

17 16:27:02 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

18 16:27:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

19 16:27:34 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

20 16:27:46 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

21 16:28:15 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 12

22 16:28:34 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

23 16:28:52 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

24 16:29:10 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

25 16:29:28 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

26 16:29:45 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

27 16:30:02 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 16:30:40 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 16:31:20 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 16:32:12 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 16:33:19 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 16:34:37 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie projektu

33 16:35:48 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu