Narzędzia:

Głosowania w dniu 04-12-2013 na 44. posiedzeniu Senatu

Za: 6 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:09:20 za Wniosek formalny

2 21:32:47 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 21:33:11 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 21:35:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 21:35:34 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 21:36:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

7 21:37:08 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 21:38:39 za Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Poprawki 1, 2, 3

9 21:39:02 za Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami