Narzędzia:

Głosowania w dniu 03-10-2013 na 40. posiedzeniu Senatu

Za: 50 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 09:03:20 przeciw Zmiany w składzie komisji senackich.

Wniosek o podjęcie uchwały

5 09:05:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 09:06:08 za Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

7 09:06:37 za Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

8 09:07:02 za Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 09:08:37 za Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 09:10:43 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 1

11 09:11:10 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawki 2, 8

12 09:11:35 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawki 3, 16, 39

13 09:12:01 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawki 4, 13

14 09:12:20 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 5

15 09:12:46 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 6

16 09:13:12 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 7

17 09:13:48 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 9

18 09:14:11 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawki 10, 11

19 09:14:42 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 12

20 09:15:10 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 14

21 09:15:31 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 15

22 09:15:53 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 17

23 09:16:24 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 18

24 09:16:49 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 19

25 09:17:11 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 20

26 09:17:45 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 21

27 09:18:59 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawki 22, 32

28 09:19:26 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 23

29 09:19:50 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 24

30 09:20:09 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 25

31 09:20:35 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 26

32 09:21:02 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 28

33 09:21:27 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 29

34 09:21:51 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 30

35 09:22:23 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 31

36 09:22:54 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 33

37 09:23:26 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawki 34, 35

38 09:23:44 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 36

39 09:24:20 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 37

40 09:24:44 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Poprawka 38

41 09:25:07 za Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

42 09:27:00 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 09:28:57 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Poprawka 1

44 09:29:20 za Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Poprawka 2

45 09:29:42 za Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Poprawka 3

46 09:30:14 za Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Poprawka 4

47 09:30:34 za Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

48 09:31:20 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 09:33:56 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Poprawka

50 09:34:34 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

51 09:36:23 za Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

52 09:38:07 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Wniosek o przyjęcie projektu

53 09:39:48 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Wniosek o przyjęcie projektu

54 09:42:16 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin

Poprawka

55 09:42:55 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

56 09:44:18 za Drugie czytanie projektu uchwały w 600. rocznicę Unii Horodelskiej.

Wniosek o przyjęcie projektu