Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-08-2013 na 38. posiedzeniu Senatu

Za: 54 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 09:56:28 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

4 09:56:52 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 09:58:29 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 09:59:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

Poprawka 1

7 10:00:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

Poprawka 2

8 10:00:26 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

Poprawka 3

9 10:00:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

Poprawka 4

10 10:01:11 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 10:02:20 za Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne

Poprawka

12 10:02:37 za Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

13 10:04:22 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 10:06:11 za Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

15 10:06:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

16 10:07:00 za Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

17 10:07:21 za Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

18 10:08:09 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 1

19 10:08:27 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 2

20 10:08:53 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 3

21 10:09:11 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 4

22 10:10:05 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 5, 7, 13

23 10:10:21 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 6

24 10:10:41 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 8

25 10:11:11 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 9

26 10:11:37 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 10, 11

27 10:12:12 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 12

28 10:12:35 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 14

29 10:12:53 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 15

30 10:13:10 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Poprawka 16

31 10:13:25 za Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

32 10:14:20 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 1

33 10:14:36 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 2

34 10:14:49 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 3

35 10:15:08 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 4

36 10:15:25 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 10:16:06 za Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 10:18:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Wniosek I - o odrzucenie

39 10:18:58 za Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Poprawka 1

40 10:19:21 za Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Poprawka 2

41 10:19:40 za Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Poprawka 3

42 10:19:57 za Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Poprawka 4

43 10:20:20 za Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Poprawka 5

44 10:20:59 za Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Poprawka 6

45 10:21:22 za Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Poprawka 8

46 10:21:44 za Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

47 10:22:40 za Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Poprawka 1

48 10:23:01 za Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Poprawka 2

49 10:23:20 za Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

50 10:24:01 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 10:24:59 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 10:26:12 za Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 10:27:26 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

54 10:41:54 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Wniosek o odrzucenie projektu

55 10:43:31 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wniosek o odrzucenie projektu

56 10:46:25 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

57 10:46:54 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

58 10:47:27 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

59 10:50:50 za Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

Poprawka

60 10:51:21 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

61 10:52:29 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego

Wniosek o przyjęcie projektu