Narzędzia:

Głosowania w dniu 04-07-2013 na 36. posiedzeniu Senatu

Za: 27 Przeciw: 14 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 11:03:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 11:04:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Poprawka 1, 3

6 11:06:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Poprawka 2, 5, 9

7 11:06:43 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Poprawka 4

8 11:07:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Poprawka 6

9 11:08:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Poprawka 7

10 11:08:35 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Poprawka 8

11 11:09:06 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

12 11:10:05 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 11:14:35 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 18-22, 25-27, 29, 31-34, 38, 40-42, 44-53, 55-64, 67-74, 76, 79-87

14 11:15:16 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

15 11:16:13 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 8

16 11:16:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

17 11:17:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

18 11:18:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

19 11:18:45 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

20 11:19:24 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

21 11:19:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

22 11:20:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

23 11:21:06 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30

24 11:21:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35

25 11:22:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

26 11:22:54 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 37, 39, 54

27 11:23:31 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 43

28 11:24:25 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 65

29 11:25:05 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 75

30 11:25:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 77

31 11:26:05 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 78

32 11:26:36 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

33 11:27:35 za Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 11:29:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1

35 11:29:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 2

36 11:30:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 3

37 11:30:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

38 11:32:15 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Poprawka 1

39 11:32:44 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Poprawka 2

40 11:33:10 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

41 11:34:02 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 11:34:56 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 11:35:36 za Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 11:36:39 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek