Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-05-2013 na 33. posiedzeniu Senatu

Za: 111 Przeciw: 32 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 19:01:40 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

3 19:04:41 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 1

4 19:05:01 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 2

5 19:05:33 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 3

6 19:06:04 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 4

7 19:06:30 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 5, 6

8 19:06:54 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 7

9 19:07:23 przeciw Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 8

10 19:07:59 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 9

11 19:08:27 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 10, 11, 13, 21

12 19:08:48 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 12

13 19:09:16 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 14

14 19:09:40 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 16

15 19:09:56 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 17

16 19:10:26 przeciw Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 18

17 19:10:48 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 19

18 19:11:08 przeciw Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 20

19 19:11:34 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 22

20 19:11:59 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 25

21 19:12:13 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 26

22 19:12:35 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 27

23 19:12:55 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 29

24 19:13:16 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 30

25 19:14:00 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Poprawka 31

26 19:14:25 za Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

27 19:16:32 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Poprawka 1, 2, 5, 8

28 19:17:07 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Poprawka 3, 6

29 19:17:43 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

30 19:19:39 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

31 19:19:52 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

32 19:20:21 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

33 19:20:46 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

34 19:21:39 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 19:23:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 19:24:36 za Ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-5

37 19:25:01 za Ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

38 19:25:42 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 19:28:08 przeciw Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Poprawka

40 19:28:41 za Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Wniosek o przyjęcie projektu

41 19:32:45 za Drugie czytanie projektu uchwały w 25 rocznicę strajków i protestów 1988 roku

Poprawka

42 19:33:15 za Drugie czytanie projektu uchwały w 25 rocznicę strajków i protestów 1988 roku

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

43 19:34:30 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka – ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci

Wniosek o przyjęcie projektu

44 19:42:41 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 1, 183, 190, 191, 195, 198, 203, 248, 270, 272

45 19:43:25 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 2, 45, 208

46 19:44:04 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 3, 35

47 19:44:47 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 6, 38

48 19:45:20 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 7, 39

49 19:45:52 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 8, 40

50 19:46:28 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 9, 41

51 19:47:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 10, 42

52 19:47:46 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 11, 26, 43, 59

53 19:48:34 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 12, 44

54 19:49:44 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 13, 17, 20-23, 25, 27, 30-32, 34, 49, 53-56, 58, 60, 62-64, 66-68, 71, 72, 74, 80, 105...

55 19:50:20 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 14, 46

56 19:51:00 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 15, 47

57 19:51:38 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 16, 24, 48, 57

58 19:52:33 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 18, 33, 51, 65

59 19:53:05 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 19, 52

60 19:53:41 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 28, 50

61 19:54:19 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 29, 61

62 19:54:47 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 69, 142

63 19:55:27 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 70

64 19:55:51 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 73

65 19:56:18 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 75

66 19:56:38 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 76

67 19:57:21 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 77, 81, 82, 96, 97, 106, 108, 109, 252, 254

68 19:57:51 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 78

69 19:58:19 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 79

70 19:58:53 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 83, 86, 89

71 19:59:16 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 84

72 20:00:15 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 85, 121

73 20:01:04 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 87

74 20:01:33 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 88

75 20:01:51 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 90

76 20:02:10 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 91, 100

77 20:02:33 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 92

78 20:03:00 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 93, 94

79 20:03:29 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 95

80 20:03:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 98

81 20:04:16 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 99

82 20:04:40 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 101

83 20:05:01 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 102

84 20:05:19 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 103

85 20:05:45 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 104

86 20:06:00 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 107

87 20:06:31 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 110......

88 20:06:55 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 113

89 20:07:13 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 116, 117, 119

90 20:07:30 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 118

91 20:07:55 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 120

92 20:08:09 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 122

93 20:08:24 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 124

94 20:08:41 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 128

95 20:08:58 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 129

96 20:09:16 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 130

97 20:09:33 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 131

98 20:09:51 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 132

99 20:10:11 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 133

100 20:10:25 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 134

101 20:10:51 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 135

102 20:11:15 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 140

103 20:11:36 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 144

104 20:12:05 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 145, 148

105 20:13:00 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 150

106 20:13:21 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 151

107 20:13:43 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 152

108 20:14:09 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 157

109 20:14:41 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 163, 265

110 20:15:22 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 166

111 20:15:48 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 168

112 20:16:06 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 169

113 20:16:27 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 173, 264

114 20:16:53 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 176, 179

115 20:17:42 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 177, 184, 186-189, 192-194, 200, 202

116 20:18:27 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 180

117 20:19:01 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 182

118 20:19:22 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 197

119 20:19:55 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 201

120 20:20:15 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 204

121 20:20:35 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 205

122 20:20:58 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 206

123 20:21:42 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 209, 212, 216-219, 222-224, 227, 228

124 20:22:11 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 220

125 20:22:29 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 229

126 20:22:56 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 230

127 20:23:30 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 233

128 20:24:05 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 238

129 20:24:22 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 240

130 20:24:49 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 241

131 20:25:15 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 243

132 20:25:35 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 244

133 20:26:03 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 245

134 20:26:33 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 246

135 20:26:57 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 249

136 20:27:23 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 251

137 20:27:46 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 253

138 20:28:04 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 255

139 20:28:44 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 256, 258, 260, 263, 270a

140 20:29:19 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 261

141 20:29:41 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 268

142 20:30:13 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 271

143 20:30:44 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 273

144 20:31:07 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 275

145 20:31:31 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poprawka 276

146 20:32:01 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami