Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-03-2013 na 28. posiedzeniu Senatu

Za: 5 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:03:23 wstrzymał się Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

2 09:05:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1

3 09:06:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 2

4 09:07:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

5 09:07:59 za Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 09:09:16 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Wniosek o przyjęcie projektu

7 09:10:31 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej.

Wniosek o przyjęcie projektu