Narzędzia:

Głosowania w dniu 08-01-2013 na 25. posiedzeniu Senatu

Za: 13 Przeciw: 84 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 21:54:59 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 1

2 21:55:23 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 2

3 21:55:51 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 3

4 21:56:19 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 4

5 21:56:41 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 5

6 21:57:10 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 6

7 21:57:31 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 7

8 21:57:51 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 8

9 21:58:14 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 9

10 21:58:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 10

11 21:59:10 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 12

12 21:59:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 13

13 22:00:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 14

14 22:00:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 15

15 22:01:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 16

16 22:01:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 17

17 22:01:53 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 18

18 22:02:16 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 19

19 22:02:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 20

20 22:03:16 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 21

21 22:03:40 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 22

22 22:04:11 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 23

23 22:04:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 24

24 22:04:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 25

25 22:05:28 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 26

26 22:05:54 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 27

27 22:06:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 28

28 22:06:49 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 29

29 22:07:15 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 30

30 22:07:36 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 31

31 22:08:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 32

32 22:08:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 33

33 22:08:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 34

34 22:09:18 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 35

35 22:09:49 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 36

36 22:10:14 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 37

37 22:10:43 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 38

38 22:11:07 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 39

39 22:11:32 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 40

40 22:11:58 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 41

41 22:12:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 42

42 22:12:47 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 43

43 22:13:19 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 44

44 22:13:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 45

45 22:14:17 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 46

46 22:14:53 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 47

47 22:15:16 Ustawa budżetowa na rok 2013

Głosowanie anulowane

48 22:17:09 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 48

49 22:17:33 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 49

50 22:18:05 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 50

51 22:18:39 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 51

52 22:19:38 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 52

53 22:20:09 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 53

54 22:20:35 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 54

55 22:21:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 55

56 22:21:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 56

57 22:22:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 57

58 22:22:47 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 58

59 22:23:11 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 59

60 22:23:36 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 60

61 22:24:11 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 61

62 22:24:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 62

63 22:25:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 63

64 22:25:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 64

65 22:26:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 65

66 22:26:27 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 66

67 22:26:50 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 67

68 22:27:12 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 68

69 22:27:44 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 69

70 22:28:04 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 70

71 22:28:31 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 71

72 22:28:58 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 72

73 22:29:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 73

74 22:29:56 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 74

75 22:30:23 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 75

76 22:30:50 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 76

77 22:31:18 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 77

78 22:31:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 78

79 22:32:09 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 79

80 22:32:40 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 80

81 22:33:02 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 81

82 22:33:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 82

83 22:33:51 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 83

84 22:34:13 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 84

85 22:34:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 85

86 22:35:03 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 86

87 22:35:29 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 87

88 22:35:52 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 88

89 22:36:24 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 89

90 22:37:00 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 90

91 22:37:25 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 91

92 22:37:48 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 92

93 22:38:11 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 93

94 22:38:42 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 94

95 22:39:14 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 95

96 22:39:37 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 96

97 22:40:04 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Poprawka 97

98 22:40:41 za Ustawa budżetowa na rok 2013

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami