Narzędzia:

Głosowania w dniu 13-12-2012 na 23. posiedzeniu Senatu

Za: 11 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
30 14:03:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy

31 14:04:39 za Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 14:05:39 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjecie ustawy bez poprawek

33 14:06:59 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Poprawka 1

34 14:07:29 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Poprawka 2

35 14:07:54 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Poprawka 3

36 14:08:21 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 14:09:29 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 14:15:24 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 14:16:46 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 14:20:44 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 1, 2

41 14:21:37 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Wniosek o przyjęcie projektu

42 14:23:09 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie projektu