Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-12-2012 na 23. posiedzeniu Senatu

Za: 23 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:40:36 nieobecny Wniosek formalny
2 19:33:22 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Poprawka 1

3 19:33:53 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Poprawka 2

4 19:34:21 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Poprawka 3

5 19:34:44 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

6 19:37:31 za Ustawa o odpadach

Poprawka 1

7 19:37:59 za Ustawa o odpadach

Poprawka 2, 3, 13, 15-17, 23

8 19:38:34 za Ustawa o odpadach

Poprawka 4-6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 27, 29

9 19:39:14 za Ustawa o odpadach

Poprawka 7, 9, 21, 24

10 19:39:45 za Ustawa o odpadach

Poprawka 10

11 19:40:12 przeciw Ustawa o odpadach

Poprawka 11

12 19:40:34 za Ustawa o odpadach

Poprawka 19

13 19:41:09 za Ustawa o odpadach

Poprawka 25

14 19:41:41 za Ustawa o odpadach

Poprawka 26

15 19:42:02 za Ustawa o odpadach

Poprawka 28

16 19:42:22 za Ustawa o odpadach

Poprawka 30

17 19:42:41 za Ustawa o odpadach

Poprawka 31

18 19:43:06 za Ustawa o odpadach

Poprawka 32

19 19:43:27 za Ustawa o odpadach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 19:50:49 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 1, 6, 8

21 19:51:14 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 2

22 19:52:00 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 3

23 19:52:31 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 4

24 19:53:10 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 5

25 19:53:33 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 7

26 19:54:17 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

27 19:58:16 za Ustawa - Prawo pocztowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 19:59:11 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 20:00:04 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek