Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-11-2012 na 22. posiedzeniu Senatu

Za: 15 Przeciw: 21 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:10:26 za Wniosek formalny
2 17:46:23 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

3 17:46:48 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

4 17:47:17 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

5 17:47:50 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

6 17:48:10 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

7 17:48:36 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

8 17:48:59 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

9 17:49:20 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

10 17:49:53 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 17:51:54 za Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 17:55:28 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 17:57:12 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 1, 24

14 17:57:49 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 2

15 17:58:30 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 3, 5, 13, 25-27

16 17:59:04 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 4

17 17:59:43 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 6

18 18:00:26 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 7

19 18:00:50 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 8

20 18:01:17 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 9

21 18:01:46 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 10

22 18:02:25 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 11

23 18:02:58 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 12

24 18:03:42 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 14

25 18:04:09 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 15

26 18:04:38 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 16

27 18:05:12 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 17

28 18:05:48 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 18

29 18:06:19 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 19

30 18:06:45 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 20

31 18:07:15 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 21

32 18:07:41 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 22

33 18:08:14 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 23

34 18:09:07 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 28

35 18:09:45 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 29

36 18:10:19 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami