Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-11-2012 na 20. posiedzeniu Senatu

Za: 47 Przeciw: 16 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:21:54 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 70. rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów

Wniosek o przyjęcie projektu

2 11:35:19 przeciw Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (druk nr 227)

3 11:36:17 przeciw Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały (druk nr 228)

4 11:37:44 za Ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 11:40:45 za Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 11:41:49 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 11:46:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 6

8 11:47:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

9 11:47:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

10 11:48:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

11 11:48:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

12 11:49:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

13 11:49:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

14 11:50:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

15 11:51:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

16 11:51:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

17 11:51:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

18 11:52:19 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13, 28, 31

19 11:52:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

20 11:53:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

21 11:53:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

22 11:54:20 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

23 11:54:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

24 11:55:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19, 24

25 11:55:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

26 11:56:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

27 11:56:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22, 23

28 11:57:26 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

29 11:57:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

30 11:58:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

31 11:58:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

32 11:59:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30

33 11:59:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

34 12:00:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 12:01:40 za Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 12:03:37 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

37 12:03:54 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

38 12:04:37 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

39 12:05:15 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

40 12:05:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

41 12:06:16 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

42 12:06:47 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

43 12:07:34 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 12:09:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Wniosek o odrzucenie ustawy

45 12:10:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Poprawka 1, 4

46 12:10:45 za Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Poprawka 2

47 12:11:13 za Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Poprawka 3

48 12:11:34 za Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Poprawka 5

49 12:12:02 za Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

50 12:13:10 za Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Poprawka 1

51 12:13:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Poprawka 2

52 12:14:20 za Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Poprawka 3

53 12:14:47 za Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

54 12:15:44 za Ustawa o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 12:17:02 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 12:18:05 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 12:19:28 za Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 12:20:39 za Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 12:22:05 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 12:23:46 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 12:25:17 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 12:26:42 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 12:28:27 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o przyjęcie projektu

64 12:30:03 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w dziesiątą rocznicę patronowania Polsce przez św. Andrzeja Bobolę

Wniosek o przyjęcie projektu