Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-07-2012 na 15. posiedzeniu Senatu

Za: 12 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 17:31:55 przeciw Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 17:32:39 za Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 17:35:43 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Poprawka 1

5 17:36:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Poprawka 2

6 17:36:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Poprawka 3

7 17:37:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Poprawka 4

8 17:37:36 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Poprawka 5

9 17:38:04 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 17:39:20 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka

11 17:39:44 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

12 17:40:36 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 17:41:50 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

Wniosek o przyjęcie projektu

14 17:44:12 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Poprawka 1

15 17:44:44 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Poprawka 2

16 17:45:21 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

17 17:50:36 przeciw Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku.

Poprawka

18 17:51:21 za Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku.

Wniosek o przyjęcie projektu