Narzędzia:

Głosowania w dniu 10-05-2012 na 11. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 24
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 13:37:34 nieobecny Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

3 13:39:16 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Poprawka 1

4 13:39:57 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Poprawka 2

5 13:40:33 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Poprawka 3

6 13:41:03 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Poprawka 4

7 13:41:31 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

8 13:44:19 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

9 13:45:20 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-5, 7-10, 12

10 13:45:59 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

11 13:46:34 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

12 13:47:01 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

13 13:48:14 nieobecny Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 13:49:17 nieobecny Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 13:50:19 nieobecny Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 13:51:23 nieobecny Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 13:52:45 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie projektu

18 13:54:15 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Wniosek o przyjęcie projektu

19 13:57:01 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Poprawka

20 13:57:38 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

21 13:59:54 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Poprawka

22 14:00:27 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

23 14:01:42 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa

Wniosek o przyjęcie projektu

24 14:02:39 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 14:03:22 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek