Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-04-2012 na 10. posiedzeniu Senatu

Za: 12 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:12:08 za Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”

Wniosek o przyjęcie projektu

2 09:16:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 09:16:47 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 09:17:54 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 1

5 09:18:16 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 2

6 09:18:39 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 3

7 09:19:03 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 4

8 09:19:28 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 5

9 09:19:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Poprawka 6

10 09:20:14 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 09:21:06 za Ustawa o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 09:22:16 za Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 09:23:37 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

14 09:25:27 za Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek