Narzędzia:

Głosowania w dniu 04-09-2015 na 81. posiedzeniu Senatu

Za: 46 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 14:02:57 przeciw Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum
2 14:05:42 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 14:06:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 14:08:36 przeciw Ustawa o pracy na morzu

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 14:09:07 za Ustawa o pracy na morzu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 14:09:52 za Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 14:10:43 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 14:13:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Poprawka 1, 2

9 14:13:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Poprawka 3

10 14:14:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Poprawka 4

11 14:14:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Poprawka 5

12 14:15:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Poprawka 6, 8

13 14:16:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Poprawka 7

14 14:16:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Poprawka 9-11

15 14:17:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 14:18:04 za Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 14:19:40 za Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 14:20:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 14:21:32 za Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 14:22:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 1

21 14:23:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 2

22 14:23:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 3, 17

23 14:23:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 4

24 14:24:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 5

25 14:24:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 6

26 14:24:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 7

27 14:25:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 8, 12

28 14:25:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 9

29 14:25:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 10, 18

30 14:26:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 11

31 14:26:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 13

32 14:26:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 14

33 14:27:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 15

34 14:27:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 16

35 14:28:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 19

36 14:28:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 14:33:04 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 1

38 14:33:22 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 2

39 14:33:44 przeciw Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 3, 6

40 14:34:04 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 4

41 14:34:21 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 5

42 14:35:17 przeciw Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 7, 12

43 14:35:41 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 8

44 14:36:02 nie głosował Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 9

45 14:36:25 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 10

46 14:37:14 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 13

47 14:37:51 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 14

48 14:38:15 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 16

49 14:38:44 przeciw Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 18

50 14:39:15 przeciw Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 19

51 14:39:39 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 20

52 14:40:02 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 21

53 14:40:27 przeciw Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 22

54 14:40:43 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 23

55 14:41:02 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Poprawka 24

56 14:41:22 za Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

57 14:43:08 za Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek