Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-08-2015 na 80. posiedzeniu Senatu

Za: 166 Przeciw: 21 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
33 11:36:45 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Wniosek o odrzucenie ustawy

34 11:37:21 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 11:43:36 przeciw Wniosek formalny

36 11:44:59 za Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 1,2,5,6,20...

37 11:45:30 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 3, 4

38 11:45:51 za Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 7

39 11:46:19 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 9

40 11:46:45 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 10

41 11:47:11 za Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 11

42 11:47:37 za Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 12

43 11:47:55 za Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 13

44 11:48:18 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 14

45 11:48:46 za Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 15

46 11:49:25 za Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 16

47 11:49:59 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 21

48 11:50:34 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 23

49 11:51:00 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 24

50 11:51:31 za Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 25

51 11:51:58 przeciw Ustawa o uzgodnieniu płci

Poprawka 30

52 11:52:23 za Ustawa o uzgodnieniu płci

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

53 11:54:04 za Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2

54 11:54:33 za Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

55 11:55:07 za Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

56 11:55:22 za Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

57 11:55:47 za Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

58 11:56:34 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 11:58:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 12:00:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Poprawka 1, 6

61 12:01:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Poprawka 2-5

62 12:01:56 za Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 12:03:08 za Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Poprawka

64 12:03:28 za Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

65 12:04:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

66 12:05:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 1

67 12:05:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 2

68 12:05:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 3

69 12:06:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 4

70 12:06:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 5

71 12:06:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 6

72 12:06:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

73 12:08:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka

74 12:08:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

75 12:09:26 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Poprawka 1

76 12:09:53 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Poprawka 2

77 12:10:13 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Poprawka 3

78 12:10:33 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Poprawka 4

79 12:11:01 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Poprawka 5

80 12:11:18 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Poprawka 6

81 12:11:33 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Poprawka 7

82 12:11:54 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Poprawka 8

83 12:12:16 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Poprawka 9

84 12:12:35 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

85 12:13:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9

86 12:13:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

87 12:14:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

88 12:14:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

89 12:14:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

90 12:14:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

91 12:15:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

92 12:15:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

93 12:15:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości

94 12:16:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

95 12:16:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

96 12:17:01 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

97 12:18:03 za Ustawa – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 1, 2

98 12:18:19 za Ustawa – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 3

99 12:18:44 za Ustawa – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 4

100 12:19:10 za Ustawa – Prawo o zgromadzeniach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

101 12:21:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

102 12:22:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

103 12:22:38 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

104 12:23:06 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 7, 8, 10, 12

105 12:23:29 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

106 12:23:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

107 12:24:11 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

108 12:24:37 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

109 12:24:56 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

110 12:25:45 za Ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

111 12:26:37 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

112 12:26:55 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

113 12:27:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

114 12:27:36 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

115 12:27:57 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

116 12:28:17 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

117 12:28:35 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

118 12:28:53 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

119 12:29:10 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

120 12:29:32 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

121 12:29:52 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

122 12:30:10 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

123 12:30:36 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

124 12:31:00 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

125 12:31:21 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

126 12:32:04 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

127 12:33:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

128 12:33:49 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-4

129 12:34:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

130 12:34:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

131 12:34:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 8, 19

132 12:34:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

133 12:35:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

134 12:35:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

135 12:35:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

136 12:36:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

137 12:36:18 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

138 12:36:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

139 12:36:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

140 12:37:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

141 12:37:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

142 12:37:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20, 21

143 12:38:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

144 12:38:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

145 12:38:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24, 26

146 12:39:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

147 12:39:49 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

148 12:40:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

149 12:40:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

150 12:41:22 za Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

151 12:42:02 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

152 12:43:34 za Ustawa o rewitalizacji

Poprawka 1

153 12:43:58 za Ustawa o rewitalizacji

Poprawka 2

154 12:44:15 przeciw Ustawa o rewitalizacji

Poprawka 3

155 12:44:45 za Ustawa o rewitalizacji

Poprawka 4

156 12:44:56 za Ustawa o rewitalizacji

Poprawka 5

157 12:45:26 za Ustawa o rewitalizacji

Poprawka 6

158 12:45:48 za Ustawa o rewitalizacji

Poprawka 7

159 12:46:04 za Ustawa o rewitalizacji

Poprawka 8

160 12:46:31 za Ustawa o rewitalizacji

Poprawka 9

161 12:46:47 za Ustawa o rewitalizacji

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

162 12:48:16 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

163 12:48:32 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

164 12:49:01 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

165 12:49:27 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 8

166 12:49:56 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 9

167 12:50:23 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 10

168 12:50:56 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

169 12:51:16 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

170 12:53:02 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 1

171 12:53:19 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 2

172 12:53:34 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 3

173 12:53:56 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 4

174 12:54:16 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 5

175 12:54:38 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 6

176 12:54:58 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 7

177 12:55:12 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 8

178 12:55:39 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 9

179 12:55:51 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 10

180 12:56:12 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 11

181 12:56:25 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 12

182 12:56:38 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 13

183 12:56:53 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 14

184 12:57:10 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 15

185 12:57:38 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 16

186 12:57:59 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 17

187 12:58:12 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 18

188 12:58:26 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 19

189 12:58:40 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 20

190 12:58:57 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 21

191 12:59:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Poprawka 22

192 12:59:44 za Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

193 13:00:19 za Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

194 13:00:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

195 13:01:47 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 1, 5, 6

196 13:02:04 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 2, 3, 7

197 13:02:28 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 4

198 13:02:44 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 8

199 13:02:57 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 9

200 13:03:15 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 10

201 13:03:32 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 11

202 13:03:48 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 12

203 13:04:07 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 13

204 13:04:20 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 14

205 13:04:47 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 15

206 13:05:08 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 16

207 13:05:26 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 17

208 13:05:50 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 18

209 13:06:05 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 19

210 13:06:20 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Poprawka 20

211 13:06:37 za Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

212 13:07:17 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

213 13:07:58 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

214 13:08:41 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

215 13:09:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o odrzucenie ustawy

216 13:10:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 1

217 13:10:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 2

218 13:10:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 3

219 13:10:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 4

220 13:11:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 5

221 13:11:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami