Narzędzia:

Głosowania w dniu 04-08-2015 na 80. posiedzeniu Senatu

Za: 30 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 14:42:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3

2 14:43:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

3 14:43:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

4 14:44:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

5 14:45:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 14:45:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 14:47:50 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

8 14:48:05 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

9 14:48:18 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

10 14:48:43 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

11 14:48:59 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

12 14:49:22 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 12

13 14:49:44 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

14 14:50:02 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

15 14:50:34 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

16 14:50:55 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

17 14:51:11 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

18 14:51:30 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 14:54:31 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 1

20 14:54:57 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 2

21 14:55:20 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 4

22 14:55:44 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 5

23 14:56:07 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 6

24 14:56:27 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 7

25 14:56:47 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 8

26 14:57:15 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 9, 11

27 14:57:45 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 12

28 14:58:16 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 13

29 14:58:48 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 14

30 14:59:19 przeciw Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 15

31 14:59:43 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Poprawka 16

32 15:00:09 za Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami