Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-04-2012 na 9. posiedzeniu Senatu

Za: 38 Przeciw: 17 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:41:53 za Wniosek formalny
2 11:48:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 11:49:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

4 11:49:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

5 11:50:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

6 11:50:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

7 11:51:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

8 11:51:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

9 11:52:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

10 11:52:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 11:58:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4

12 11:58:48 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 23, 25, 26

13 11:59:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

14 12:00:09 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

15 12:00:37 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 20

16 12:01:29 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 8

17 12:01:57 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

18 12:02:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

19 12:03:09 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

20 12:03:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

21 12:04:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

22 12:04:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

23 12:05:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

24 12:05:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

25 12:06:21 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

26 12:06:46 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

27 12:07:08 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

28 12:07:47 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

29 12:08:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

30 12:09:10 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

31 12:09:35 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

32 12:10:47 za Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 12:13:54 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 1, 4, 25

34 12:14:28 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 2

35 12:15:03 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 3

36 12:15:37 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 5

37 12:16:22 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 6

38 12:16:50 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 9

39 12:17:32 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 10

40 12:18:16 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 11

41 12:18:48 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 13

42 12:19:08 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 14

43 12:19:43 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 15

44 12:20:04 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 16

45 12:20:30 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 17

46 12:20:51 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 18

47 12:21:22 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 19

48 12:21:44 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 21

49 12:22:05 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 22

50 12:22:34 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 23

51 12:23:07 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 26

52 12:23:38 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

53 12:24:44 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

54 12:26:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Wniosek o odrzucenie ustawy

55 12:27:44 za Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 12:40:49 za Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą

Wniosek o odrzucenie projektu