Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-07-2015 na 79. posiedzeniu Senatu

Za: 133 Przeciw: 31 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 3
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
59 15:09:09 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 1

60 15:09:29 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 2

61 15:09:46 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 3

62 15:10:05 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 4, 39, 53, 58

63 15:10:22 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 5

64 15:10:36 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 6

65 15:10:59 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 7

66 15:11:27 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 8

67 15:11:44 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 9, 12

68 15:11:59 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 10

69 15:12:18 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 11

70 15:12:36 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 13

71 15:12:52 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 14

72 15:13:13 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 15

73 15:13:34 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 16

74 15:13:56 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 17

75 15:14:26 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 18

76 15:14:43 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 19

77 15:15:14 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 20

78 15:15:39 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 21

79 15:15:56 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 22

80 15:16:14 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 23

81 15:16:43 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 24

82 15:17:16 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 25

83 15:17:45 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 26

84 15:18:05 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 27

85 15:18:25 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 28

86 15:18:42 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 29

87 15:19:03 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 30, 69

88 15:19:21 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 31

89 15:19:38 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 32

90 15:20:05 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 33

91 15:20:25 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 34

92 15:21:20 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 35, 40, 43-46

93 15:21:49 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 36

94 15:22:14 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 37

95 15:22:33 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 38

96 15:23:12 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 41

97 15:23:43 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 42

98 15:24:11 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 47

99 15:24:38 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 48

100 15:24:53 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 49

101 15:25:27 przeciw Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 50, 51

102 15:25:53 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 52, 64, 70

103 15:26:14 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 54

104 15:26:30 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 55

105 15:26:47 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 56

106 15:27:06 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 57

107 15:27:24 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 59

108 15:27:43 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 60

109 15:27:55 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 61

110 15:28:08 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 62

111 15:28:30 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 63

112 15:28:50 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 65

113 15:29:11 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 66

114 15:29:45 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 67, 71

115 15:30:03 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Poprawka 68

116 15:30:27 za Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

117 15:33:08 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 1

118 15:33:31 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 2

119 15:33:46 przeciw Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 3

120 15:34:17 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 4

121 15:35:15 przeciw Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 5, 11, 23, 24

122 15:36:05 przeciw Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 6, 12, 22

123 15:36:26 przeciw Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 7

124 15:36:49 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 8, 21

125 15:37:12 przeciw Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 9

126 15:37:33 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 10

127 15:37:45 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 13

128 15:38:14 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 14, 15, 20

129 15:38:42 przeciw Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 16, 25

130 15:39:13 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 17

131 15:39:31 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 18

132 15:39:53 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poprawka 19

133 15:40:18 za Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

134 15:41:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

135 15:42:17 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 1

136 15:42:47 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 2

137 15:43:25 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 3, 4

138 15:43:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 5

139 15:44:28 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poprawka 6

140 15:44:47 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

141 15:48:50 przeciw Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

142 15:49:28 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 1

143 15:49:45 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 2

144 15:50:07 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 3

145 15:50:24 przeciw Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 4

146 15:50:54 nie głosował Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 5

147 15:51:24 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 6

148 15:51:45 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 7, 34

149 15:52:07 przeciw Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 8

150 15:52:37 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 9

151 15:53:05 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 11

152 15:53:25 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 12, 18

153 15:53:47 przeciw Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 13

154 15:54:12 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 14

155 15:54:32 nie głosował Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 15

156 15:54:52 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 16, 19

157 15:55:12 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 17

158 15:55:36 przeciw Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 20

159 15:56:06 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 23

160 15:56:21 przeciw Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 24

161 15:56:38 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 25

162 15:57:03 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 26

163 15:57:33 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 28

164 15:57:57 nie głosował Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 29

165 15:58:29 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Poprawka 35, 36

166 15:58:53 za Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

167 15:59:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

168 16:00:34 za Ustawa o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

169 16:01:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

170 16:02:19 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

171 16:04:13 za Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

172 16:05:30 za Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

173 16:07:33 za Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

174 16:09:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

175 16:09:38 za Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2

176 16:10:14 za Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

177 16:11:03 za Ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

178 16:12:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

179 16:13:26 za Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Poprawka 1, 2

180 16:13:45 za Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

181 16:14:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

182 16:15:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

183 16:16:31 przeciw Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

184 16:17:01 za Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Poprawka 1, 3, 4, 5

185 16:17:22 za Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Poprawka 2

186 16:17:42 za Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

187 16:19:27 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 1

188 16:19:40 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 2

189 16:19:57 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 3

190 16:20:14 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 4

191 16:20:34 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 5

192 16:20:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 6

193 16:21:26 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 7

194 16:22:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 8, 9, 11

195 16:22:38 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 10, 12, 18

196 16:23:12 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 14

197 16:23:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 15, 21

198 16:23:57 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 16

199 16:24:28 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 17

200 16:24:51 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Poprawka 20, 22

201 16:25:08 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

202 16:25:48 za Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

203 16:26:42 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 1

204 16:26:56 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 2

205 16:27:08 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 3

206 16:27:28 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 4

207 16:27:41 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 5

208 16:28:01 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 6

209 16:28:24 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 7, 8

210 16:28:38 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

211 16:29:15 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

212 16:34:27 za Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

213 16:35:09 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

214 16:36:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Poprawka

215 16:37:02 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

216 16:37:42 za Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

217 16:39:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

218 16:39:29 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Poprawka 1

219 16:39:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Poprawka 3

220 16:40:09 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

221 16:42:11 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4, 9, 12, 14, 17, 20

222 16:42:41 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 5, 7, 13, 15, 18, 21, 23

223 16:43:14 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 6, 8, 10, 11, 16, 19, 22, 24

224 16:43:45 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

225 16:45:30 za Zmiana w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały