Narzędzia:

Głosowania w dniu 22-07-2015 na 79. posiedzeniu Senatu

Za: 54 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 16:07:47 za Wniosek formalny
2 20:46:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 20:47:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

4 20:47:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

5 20:48:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 20:49:27 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

7 20:49:50 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

8 20:50:07 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 20:50:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

10 20:51:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3

11 20:51:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 12

12 20:51:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

13 20:52:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

14 20:52:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

15 20:52:44 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

16 20:52:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

17 20:53:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

18 20:53:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

19 20:53:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 20:54:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1

21 20:55:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 2

22 20:55:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 3

23 20:55:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

24 20:56:39 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 1, 4, 7, 13

25 20:56:52 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 2

26 20:57:07 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 3

27 20:57:23 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 5, 9, 15

28 20:57:37 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 6

29 20:57:51 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 8

30 20:58:04 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 10

31 20:58:25 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 11

32 20:58:42 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 12, 14

33 20:59:02 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 16

34 20:59:19 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 17

35 20:59:36 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 18

36 20:59:50 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Poprawka 19

37 21:00:07 za Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

38 21:01:20 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 12

39 21:01:36 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

40 21:01:54 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 9

41 21:02:55 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 6

42 21:03:12 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

43 21:03:27 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

44 21:03:47 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

45 21:04:02 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

46 21:04:17 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

47 21:04:34 za Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

48 21:05:11 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 21:06:42 przeciw Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Wniosek o odrzucenie ustawy

50 21:07:08 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Poprawka 1

51 21:07:29 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Poprawka 2

52 21:07:47 przeciw Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Poprawka 3

53 21:08:05 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Poprawka 4

54 21:08:21 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Poprawka 5

55 21:08:43 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Poprawka 6

56 21:08:59 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

57 21:09:37 za Ustawa – Prawo konsularne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 21:10:35 za Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek