Narzędzia:

Głosowania w dniu 25-06-2015 na 77. posiedzeniu Senatu

Za: 82 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 6
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 13:23:33 za Wniosek formalny

3 19:42:18 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 1

4 19:42:42 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 2

5 19:43:18 przeciw Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 3

6 19:43:53 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 4, 20

7 19:44:17 nie głosował Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 5, 8

8 19:44:53 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 6, 10

9 19:45:53 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 9, 31

10 19:46:21 przeciw Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 11

11 19:46:40 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 12

12 19:47:31 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 15

13 19:47:59 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 16

14 19:48:24 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 17

15 19:48:48 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 18

16 19:49:25 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 19

17 19:49:46 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 21

18 19:50:13 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 22

19 19:50:41 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 23

20 19:51:05 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 24

21 19:51:33 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 25

22 19:52:01 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 26

23 19:52:27 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 27

24 19:52:52 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 28

25 19:53:35 za Ustawa o administracji podatkowej

Poprawka 30

26 19:53:57 za Ustawa o administracji podatkowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

27 19:55:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

28 19:55:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

29 19:55:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

30 19:56:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

31 19:56:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

32 19:56:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

33 19:57:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

34 19:58:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 10

35 19:58:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

36 19:58:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 19:59:36 za Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 20:00:32 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 1

39 20:00:53 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 2

40 20:01:14 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 3

41 20:01:31 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 4

42 20:01:52 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

Poprawka 5

43 20:02:12 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

44 20:03:06 za Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 20:05:40 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Poprawka 1

46 20:06:10 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Poprawka 2

47 20:06:39 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Poprawka 3

48 20:07:05 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Poprawka 4

49 20:07:32 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Poprawka 5

50 20:08:02 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Poprawka 6

51 20:08:40 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Poprawka 7

52 20:09:01 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

53 20:11:13 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

54 20:12:11 za Ustawa o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 20:13:22 za Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 20:14:19 za Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 20:15:04 za Ustawa o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 20:18:00 przeciw Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku.

Poprawka

59 20:18:30 za Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku.

Wniosek o przyjęcie projektu

60 20:19:37 za Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek